Historik
400 bilder ur Västerås konstmuseums samling.

    Västerås Konstförening bildades 1919 och lade grunden för den konstsamling Västerås konstmuseum äger idag. Föreningens förste ordförande var Walter Murray, landshövding och f d riksdagsman.

    Konstföreningen byggde efter hand upp en samling med tonvikt på svensk samtidskonst. Den bevakade även konsten i det egna landskapet och många västmanländska konstnärers verk köptes in. 1973 överlämnade Konstföreningen sin samling till Västerås konstmuseum som inlett sin verksamhet året innan.

    Idag innehåller samlingen cirka 8000 konstverk. Här på webbplatsen visas ett urval av dessa. Nya inköp görs kontinuerligt. En del verk får en plats i museets utställningar och andra placeras i kommunens offentliga lokaler och tjänsterum. Det är främst svensk samtidskonst som köps in. Att välja ut konst som ska ingå i samlingen innebär inte bara fokus på unga konstnärer, som ofta anger ton om vad som händer inom konsten just nu. Det kan likaväl vara en äldre konstnärs verk som är angeläget och samtida.

Ivan Aguéli, Studiehuvud
Konstnärer som Västerås konstmuseum har en större samling verk av bland andra:

Aguéli, Ivan
Ankarcrona, Henrik
Celsing, Elsa
Cullberg, Erland
Forseth, Einar
Fridell, Axel
Gagge, Rudolf
Hellqvist, Carl Gustaf
Idar, Erik
Larsson, Åke V
Leksell, Johan
Ljunggren, Carl Johan
Nordencreutz, Brita
Sempinski, Teddy
Söderholm, David
Wolfe, Ronald de


© Ivan Aguéli 2008 Foto: Västerås konstmuseum